Oppdragsgiver
HENT AS

Kategori
Kirkebygg

År utført
2017

Prosjektbeskrivelse
Prosjektering, levering og montering av låser og beslag.